ARTYKUŁY

Ubezpieczasz dom w nadziei, że gdy coś się stanie, Ty i Twoja rodzina otrzymacie odszkodowanie, które pozwoli Wam dalej funkcjonować godnie i bezpiecznie. Czy zawsze ubezpieczyciel wypłaci sumę ubezpieczenia? Otóż nie.

 

W dn. 2 października 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 2058/14. Pozew złożyli ubezpieczeni, którzy domagali się zasądzenia od ubezpieczyciela kwoty, na jaką ubezpieczony był budynek, tj. 311 000 PLN. Jako powód wskazywali pęknięcie i zawalenie się zewnętrznej ściany budynku oraz zapadnięcie się fundamentu, na którym posadowiony był budynek.  Sąd oddalił ich roszczenia, a w uzasadnieniu podał argumenty na poparcie swojego stanowiska.

 

Na co musimy zwrócić uwagę? istotne są dwie kwestie. Należy postawić pytanie, co jest przyczyną zawalenia się lub uszkodzenia budynku w inny sposób oraz jakiej kwoty żądamy. W niniejszej sprawie Sąd pierwszej instancji całkowicie podzielił stanowisko biegłego, który w sporządzonej opinii stwierdził, iż pierwotną przyczyną zawalenia budynku był szereg błędów popełnionych przy wznoszeniu budynku. Czy taka opinia może w sposób całkowity wykluczyć odpowiedzialność ubezpieczyciela? Otóż nie powinna. Powodowie twierdzili, że do zawalenia się ściany mógł przyczynić się również wzmożony ruch samochodów i drgania nawierzchni, które przenosiły się na ściany i fundamenty budynku.  Argument bazujący m. in. na tej tezie podnieśli w apelacji na uzasadnienie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Skąd więc taka, a nie inna decyzja Sądu? Samo, chociażby słuszne i prawdziwe twierdzenie w takich wypadkach nie wystarczy. Wpływ ruchu samochodowego na stabilność budynku jest faktem, który wymaga potwierdzenia w fachowej opinii. Jak stwierdził Sąd w materiale zabrakło badań, które dowodziłyby wysokości natężenia ruchu drogowego.

Czego jeszcze nie udowodnili ubezpieczeni?

Powodowie nie dostarczyli Sądowi jakiegokolwiek dowodu na to, że ich dom nie nadaje się do użytkowania, zamieszkania, grozi zawaleniem lub katastrofą. Brak tego rodzaju zaświadczenia lub decyzji mógł wykluczyć odpowiedzialność ubezpieczyciela bądź też znacznie ją ograniczyć. 

Kolejną kwestią pozostaje żądana kwota. Trzeba pamiętać, że wartość szkody nie jest równoznaczna z wysokością sumy ubezpieczenia. Odszkodowanie, jakie możemy uzyskać będzie wielokrotnie niższe niż suma ubezpieczenia. 

Więcej na temat wyroku:

http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_002058_2014_Uz_2015-10-02_001

 

 

Co musisz udowodnić, by ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie
16 listopada 2015
20 lutego 2017
W dn. 8 września 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o kodeksie postępowania
30 sierpnia 2016
Wspólnie zaciągnięty kredyt może poróżnić małżonków i stać się przyczyną niejednego rozwodu, ale paradoksalnie

BORTEL - BOROWSKA

KANCELARIA ADWOKACKA

                                                                             

 

                                                                                              

                                                                                           T: 608 203 818

                                                                           E: adwokat@bortelborowska.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created with WebWaveCMS

                                    Adres biura: ul. Opawska 40 p. I, 47-400 Racibórz

 

                                    T: 608 203 818

                                    E: adwokat@bortelborowska.pl