ARTYKUŁY

Wspólnie zaciągnięty kredyt może poróżnić małżonków i stać się przyczyną niejednego rozwodu, ale paradoksalnie już po uprawomocnieniu się wyroku nadal ich łączy.  Dlaczego tak się dzieje?

 

Jeśli przed lub po ślubie nie zawieraliśmy jakichkolwiek umów majątkowych regulujących finanse małżonków, to pozostajemy w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. W konsekwencji wspólnie zaciągnięty kredyt wiąże małżonków zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej, a wszelkie nieporozumienia jakie pojawią się pomiędzy małżonkami – kredytobiorcami nie mają wpływu na obowiązek spłaty rat kredytowych.  Wobec banku, który występuje w tej sytuacji w roli wierzyciela, małżonkowie nadal pozostają dłużnikami solidarnymi.

Jeśli nie chcemy dalszych nieporozumień, a rozwód traktujemy jako szansę na otwarcie kolejnego etapu życia, to warto zastanowić się, jak uregulować kwestie związane ze spłatą takiego kredytu.

 

Podział majątku

 

Wiele osób po otrzymaniu wyroku rozwodowego zwraca się do swoich pełnomocników z pytaniem: A co z podziałem majątku, bo wie Pan/Pani my mamy „mieszkanie na kredyt”?

W postępowaniu o podział majątku Sąd dzieli wyłącznie aktywa np. mąż otrzymuje samochód i działkę, a żona otrzymuje mieszkanie. Jednakże Sąd nie dokonuje podziału wspólnych długów i tę kwestię muszą uregulować sami małżonkowie.

 

Przejęcie długu

 

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie Cywilnym małżonkowie mogą wystąpić do Banku z prośbą o rozważenie możliwości przejęcie długu przez jednego z małżonków. Takie rozwiązanie wydaje się racjonalne, jeśli dochody jednego z małżonków i analiza jego sytuacji ekonomicznej dają Bankowi pozytywna prognozę spłaty tego kredytu.  Do przejęcia długu przez jednego z małżonków niezbędne będzie ich wzajemne porozumienie oraz zgoda Banku na taką umowę.

 

Podział majątku i brak porozumienia o przejęciu długu

 

W sytuacji, kiedy jeden z małżonków na podstawie postanowienia Sądu o podziale majątku wspólnego otrzymał nieruchomość, ale nie kwapił się ze spłatą kredytu, a Bank wystąpił z żądaniem spłaty zaległych rat do drugiego z małżonków, pole do działania zostaje ograniczone. Ewidentnie poszkodowany małżonek, który nie jest właścicielem nieruchomości, spłacił należności wynikające z kredytu, może wystąpić z roszczeniem regresowym wobec drugiego małżonka o zwrot uiszczonych kwot.

 

Sprzedaż mieszkania

 

Kolejną możliwością rozwiązania problemu „porozwodowego kredytu” jest żądanie sprzedaży nieruchomości w ramach podziału majątku lub wynajęcie mieszkania przez małżonków i przeznaczenie kwoty uzyskanej z czynszu na spłatę rat kredytowych.

Rozwód z kredytem
30 sierpnia 2016
20 lutego 2017
W dn. 8 września 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o kodeksie postępowania
30 sierpnia 2016
Wspólnie zaciągnięty kredyt może poróżnić małżonków i stać się przyczyną niejednego rozwodu, ale paradoksalnie

BORTEL - BOROWSKA

KANCELARIA ADWOKACKA

                                                                             

 

                                                                                              

                                                                                           T: 608 203 818

                                                                           E: adwokat@bortelborowska.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created with WebWaveCMS

                                    Adres biura: ul. Opawska 40 p. I, 47-400 Racibórz

 

                                    T: 608 203 818

                                    E: adwokat@bortelborowska.pl