DLA KOGO PRACUJĘ?

 § 

 

DLA

ZAGROŻONYCH

 

 §

 

DLA

NARAŻONYCH NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ  KARNĄ  

 

 §

      

 DLA   POSZKODOWANYCH 

 

 §

   

DLA

PRZEDSIĘBIORCÓW

 

      §     

 

DLA

KONSUMENTÓW

 

poprzez:

 

- udzielanie porad

- sporządzanie opinii

- reprezentowanie przed sądami i urzędami

- prowadzenie stałej obsługi prawnej 

                   

W JAKICH

 

 rozwodowych, o separację i podział majątku

 karnych, wykroczeń, karnoskarbowych, przestępczości gospodarczej, o przerwę w karze, przedterminowe zwolnienie

 spadkowych (dział spadku, zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, testamenty, wydziedziczenie)

 rodzinnych (władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ubezwłasnowolnienie, ustalenie ojcostwa, alimenty)

► gospodarczych i handlowych, bsługi prawnej przedsiębiorców i spółek, wyceny i przejęć i podziału spółek

 windykacji należności umownych i egzekucji, potrąceń, cesji, ochrony wierzyciela i dłużnika

 własności (bezprawne naruszenia własności nieruchomości, służebności, droga konieczna, zasiedzenie, użytkowanie, prawo sąsiedzkie, eksmisji) 

 zamówień publicznych (konsultowanie treści SIWZ, składanie odwołań ochrony )

 ochrony konkurencji i konsumentów oraz czynów nieuczciwej konkurencji

 podatkowych 

 

Współpracuję z:

 

- biegłymi sądowymi

- detektywem

- biegłym rewidentem

 

SPRAWACH ?

 

 

 

 

 

- doradcą finansowym

- notariuszem

- specjalistą z zakresu ochrony konkurencji i        konsumentów

20 lutego 2017
W dn. 8 września 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o kodeksie postępowania
30 sierpnia 2016
Wspólnie zaciągnięty kredyt może poróżnić małżonków i stać się przyczyną niejednego rozwodu, ale paradoksalnie

USŁUGI - DLA KOGO PRACUJĘ​ ?

§ Dla poszkodowanych

w wypadkach komunikacyjnych, pracowniczych, wskutek błędów medycznych, przestępstw, pomówienia, naruszenia dóbr osobistych, bezprawnego użycia danych, naruszenia postanowień umowy, egzekucji, decyzji administracyjnej, naruszenia własności, złożenia wadliwych oświadczeń woli

§ Dla narażonych na odpowiedzialność karną

w sprawach o przestępstwa karne, karnoskarbowe, wykroczenia, przerwę w karze, odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary 

§ Dla zagrożonych

w sprawach o rozwód, separację, podział majątku, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, niewłaściwe wykonywanie umowy, eksmisję, zapłatę, własność, służebność, ubezpieczeń i pracy, alimenty, kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską, ubezwłasnowolnienie

§ Dla przedsiębiorców i konsumentów

w sprawach zamówień publicznych, pracowniczych, stałej obsługi prawnej, sporządzania opinii prawnych i umów, dochodzenia należności

ZASADY I FORMA WSPÓŁPRACY

DLA KOGO PRACUJĘ ?

                                   

 

                                   U S Ł U G I

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO CYWILNE

PRAWO RODZINNE

PRAWO GOSPODARCZE I OBSŁUGA SPÓŁEK

PRAWO KARNE

PRAWO MEDYCZNE

PRAWO PRACY

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 

Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach administracyjnych, sporządzanie wniosków o wydanie koncesji i zezwoleń, przygotowanie odwołań, zażaleń i skarg.

PRAWO MOTORYZACYJNE

PRAWO OCHRONY DÓBR OSOBISTYCH

PRAWO PODATKOWE

PRAWO CYWILNE

 

Analizowanie i sporządzanie umów oraz opinii prawnych, prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o zapłatę, o podział majątku, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, dotyczących służebności, spadkowych, o ochronę dóbr osobistych

 

PRAWO MEDYCZNE

 

Dochodzenie odszkodowań z tytułu błędów medycznych i reprezentowanie lekarzy w postępowaniach przed organami samorządu zadowowego

 

PRAWO KARNE

 

Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w zakresie spraw karnych i karnoskarbowych prowadzonych z oskarżenia publicznego i prywatnego.

 

PRAWO GOSPODARCZE I OBSŁUGA SPÓŁEK

 

Doradztwo prawne przy zakładaniu i funkcjonowaniu spółek kapitałowych i osobowych oraz innych form działalności gospodarczej na rzecz tych podmiotów gospodarczych, ich wspólników i akcjonariuszy. Na tym polu kancelaria przygotowuje umowy spółek, regulaminy, statuty, projekty uchwał, organizuje i przeprowadza walne zgromadzenia i zgromadzenia wspólników oraz posiedzenie rad nadzorczych i zarządów.

 

PRAWO PODATKOWE 

 

Przygotowywanie opinii prawnych, wniosków o interpretację przepisów prawa podatkowego, reprezentowanie przed organami podatkowymi oraz wojewódzkim sądami administraycjnymi i naczelnym sądem administracyjnym

 

PRAWO RODZINNE

 

Prowadzenie spraw o rozwód, separację, alimenty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

 

PRAWO PRACY

 

Pomoc prawna przy przygotowywaniu i negocjowaniu umów o pracę, kontraktów menadżerskich, klauzul antykonkurencyjnych. prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy.

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Przygotowywanie i weryfikowanie dokumentacji przetargowych dla zamawiającego i wykonawcy, opracowywanie opinii prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych, reprezentowanie w postępowaniu przed krajową izbą odwoławczą oraz przed sądami

 

§

 

KANCELARIA ŚWIADCZY USŁUGI NA TERENIE CAŁEJ POLSKI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW POŁUDNIOWYCH.

 

POMOC PRAWNA UDZIELANA JEST OSOBOM INDYWIDUALNYM, PODMIOTOM GOSPODARCZYM ORAZ SAMORZĄDOM.

 

OBSŁUGA PRAWNA PROWADZONA JEST W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 

Pomoc prawna przy nabywaniu nieruchomości, wynajmowaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, przy porządkowaniu stanu prawnego nieruchomości

 

PRAWO MOTORYZACYJNE

 

Doradztwo i reprezentacja w sprawach kolizji drogowych i wypadków samochodowych, odszkodowań za zdarzenia komunikacyjne. kancelaria udziela wsparcia w sprawach wad prawnych i fizycznych pojazdów.

 

PRAWO OCHRONY DÓBR OSOBISTYCH 

 

Prowadzenie spraw związanych z szeroko rozumianą ochroną dóbr osobistych poprzez reprzentowanie w sporach sądowych, przed organami administracji publicznej (generalny inspektor ochrony danych osobowych) na drodze cywilnej oraz w ramach odpowiedzialności karnej (sprawy o zniesławienie, zniewagę, groźby karalne)

 

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

20 lutego 2017
W dn. 8 września 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o kodeksie postępowania
30 sierpnia 2016
Wspólnie zaciągnięty kredyt może poróżnić małżonków i stać się przyczyną niejednego rozwodu, ale paradoksalnie

Umów się już dziś.

prawnik racibórz adwokat racibórz raciborz mecenas rozwód spadek testament kancelaria

B O R T E L - B O R O W S K A


K A N C E L A R I A  A D W O K A C K A

  1. pl
  2. en
  3. de

                                                                             

 

                                                                                              

                                                                                           T: 608 203 818

                                                                           E: adwokat@bortelborowska.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created with WebWaveCMS

                                    Adres biura: ul. Opawska 40 p. I, 47-400 Racibórz

 

                                    T: 608 203 818

                                    E: adwokat@bortelborowska.pl