ARTYKUŁY

W dn. 8 września 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o kodeksie postępowania cywilnym oraz prawa o notariacie. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami do rejestru spadkowego trafią nie tylko akty poświadczenia dziedziczenia wydawane przez notariuszy, ale również postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (wydane przez Sąd).

 

Ustawodawca przewidział, że akty i tego rodzaju postanowienia będą rejestrowane w systemie elektronicznym w dniu, w którym zostały wydane.

Skąd taka pilność i skrupulatność? Dotychczas, dosyć znane i często spotykane były sytuacje, w których różne sądy wydawały postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po tej samej osobie. Oczywistym jest, że rejestrowanie takiego postanowienia nie jest dobrowolne i wiąże się z uiszczeniem obowiązkowej opłaty w wysokości 5 zł.

 

Kto i w jaki sposób uzyska dostęp do tajemnej wiedzy o zarejestrowanych dokumentach potwierdzających nabycie spadku? Każdy, kto zechce sprawdzić bądź uzyskać taką informację, będzie musiał znać nr PESEL spadkodawcy lub inne dane, które go identyfikują oraz wprowadzić je w formularzu na stronie https://rejestry-notarialne.pl/37. Po uzyskaniu dostępu otrzymamy między innymi informacje o numerze wpisu, dokładnej dacie i czasie dokonania wpisu, dacie i miejscu oraz osobie notariusza, który sporządził akt poświadczenia dziedziczenia lub oznaczeni sądu, który wydał postanowienie.

 

W ten sposób uzyskujemy możliwość sprawnego ustalenia informacji o spadkodawcy, działaniach podejmowanych przez spadkobierców lub wierzycieli, a także o miejscu położenia dokumentów (aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku), co można wykorzystać w innym postępowaniu (np. o dział spadku).

Rejestr spadkowy – przydatna nowość
20 lutego 2017
20 lutego 2017
W dn. 8 września 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o kodeksie postępowania
30 sierpnia 2016
Wspólnie zaciągnięty kredyt może poróżnić małżonków i stać się przyczyną niejednego rozwodu, ale paradoksalnie

BORTEL - BOROWSKA

KANCELARIA ADWOKACKA

                                                                             

 

                                                                                              

                                                                                           T: 608 203 818

                                                                           E: adwokat@bortelborowska.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created with WebWaveCMS

                                    Adres biura: ul. Opawska 40 p. I, 47-400 Racibórz

 

                                    T: 608 203 818

                                    E: adwokat@bortelborowska.pl